Tuấn Thân

Tuấn Thân

Xuất thân nhà nghèo, không có điều kiện đi học gì hết, chỉ học xong lớp 9 rồi nghỉ học ở nhà mầy mò nghịch máy tính, từng là nạn nhân của bóc lột sức lao động.

Trang 1 của 2 1 2