Phần Mềm Miễn Phí

Phần mềm mã nguồn mở (Open Source Software - OSS) là phần mềm nguồn mở sử dụng miễn phí không phải trả tiền.